MENÜ

ISI GİDER PAYLAŞIMI

Merkezi ısıtma sisteminin olduğu binalarda, daire  sakinlerinin kullanım alışkanlıkları farklı olmasına rağmen yakıt faturaları ortak gider olarak hesaplanır.Çoğu zaman daire sakinleri kullanmadıkları ısısının parasını ödemek zorunda kalır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında, merkezi sistemle ısınan konutlar için ısı gider paylaşım sistemleri zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut merkezi sistemle ısınan yapılarda kat malikleri ısıyı kullansalar da kullanmasalar da yakıt aidatlarını m2 ya da arsa payına göre sabit olarak öderlerdi. Bu sistemde çok ısınan daireler radyatör vanalarını kısmak yerine pencerelerini açarlar, kazan dairesine uzak olan veya kuzey cephede oturan daireler aynı ücreti ödemelerine rağmen ısınamazlardı.Yani eşit ve adaletli bir ısıtma sağlanmazdı.

Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için ısı paylaşım sistemleri en uygun çözümdür.

Çok kolonlu bina sisteminde her bir radyatöre takılan bir adet ısı pay ölçer ve termostatik vana ile yatay ısıtma sistemlerinde ise radyatör bulunan binalarda kalorimetre ve termostatik vana, yerden ısıtma sistemlerinde kollektör'e takılan kalorimetre ve oda termostatı ile sistem kurulmuş olur.

Sistem kurulumu oldukça basittir, evde herhangi bir hafriyat yada kırma dökme işi olmadan  ortalama 30 dakika  kalınarak sistem hazır hale getirilmektedir.

Daire sakinleri evde olmadıkları zamanlarda veya odaların kullanım amacına göre termostatik vanalarını veya yerden ısıtma sisteminde oda termostatlarını diledikleri sıcaklığa ayarlayarak boşuna ısı tüketmezler.

Radyatörlerdeki  termostatik vanalar  veya yerden ısıtma sistemindeki oda termostatı  sıcaklığı takip eder ve daire sakinlerinin ayarladığı sıcaklığa yaklaştığında otomatik olarak kısılır, hatta ayar sıcaklığına geldiğinde kapatır ve evin içi gereksiz yere ısıtılmamış olur.

Bu sistem ne kadar ısı tüketildiğini ölçer ve daire sakini kullanmadığı ısının parasını ödemez. Böylece %30 'a varan tasarruf sağlanır.

Evlerde gereksiz ısıtma enerjisi sağlanmadığı için radyatör suyu kazana daha yüksek sıcaklıkla dönüş yapar. Kazan otomasyonu sistemde ısı talebi olmadığını anlayarak kazanı kısar.Kazana giren yakıt miktarı düştüğü için tüm apartman toplam yakıt harcamasında tasarruf elde eder.

Kombili sistemle karşılaştırıldığında hem kurulum maliyeti hem de kullanım maliyeti açısından daha avantajlıdır. Termostatik vanalar kanun gereği  15 °C altına indirilemez halbuki kombili sistemde alt ve üst katınız kombiyi kapatırsa ısı kaybınız daha fazla olacağından tüketiminiz artar ve daha çok yakıt parası ödersiniz.

Radyatörlerinizi tamamen kapatamazsınız. Yönetmeliğe göre evin sıcaklığı 15°C altına düşürülemez. Bunun amacı, daireler arasında haksız ısı geçişine engel olmaktır. Ayrıca giriş, merdivenler vs.. gibi ortak alanların ısıtılmasında gelen bir pay da, dairelerin bireysel ısınma giderlerine ilave edilir.

Kat maliklerinin cihazlara isteyerek veya istem dışı yaptıkları müdahaleler cihaz içerisinde bulunan entegre algılayıcılar sayesinde fark edilir. Sisteme yapılacak manipülasyon bu sayede tespit edilmiş olur.

Faturalandırma için ısı gider paylaşımını kullanan binanın bulunduğu sokağa girmemiz yeterli olmaktadır. Bu sırada radyatörünüzdeki pay ölçerler veya ısı sayaçları, servis elemanımızın elindeki el bilgisayarına sinyallerini göndermeye ve kullanılan ısı miktarını bildirmeye başlıyorlar. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika sürüyor. Servisimiz daha sonra bunu internet üzerinden merkezimize gönderiyor. Bizde kat maliklerine liste şeklinde daha önceden yapmış olduğumuz keşif sonucu daire m2 si ve radyatör metrajlarına göre adaletli bir şekilde faturaları ulaştırıyoruz.