MENÜ

ISI PAY ÖLÇER

Nedir Bu Isı Pay Ölçer ?

Isı pay ölçer, merkezi sistem ile ısınan binalarda her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel baz da ki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini ve buna göre gider paylaşımı yapabilmesini sağlayan ısı sayacıdır. Isı pay ölçer cihazı, üzerinde ki iki adet sensor yardımıyla oda ve petek sıcaklığını ölçer. Aradaki fark ile tüketimi hesaplar.

Isı pay ölçer sayesinde binada ısınma ile tüketilen doğalgaz her daireye eşit olarak paylaştırılmak yerine, ısındığı kadar ödeme şeklinde açıklanabilir.

 

Merkezi Data Kollektör

AMR (Otomatik sayaç okuma) sistemde ısı pay ölçerlerden verileri RF üzerinden okuyarak hafızasında saklayan ve farklı arabirimler (RS232, TCP/IP, M-Bus, GSM, GPRS) üzerinden bu verilerin okunması sağlayan cihazdır.

 

Fonksiyon ve Özellikler

   Mevcut tüketim verilerini kayıt altında tutar.

   Aylık tüketimleri kayıt altında tutar.

   Isı pay ölçerin arıza, haberleşme hatası gibi durum bilgilerini gösterir. _ Pil ömrü 5 yıl üzerindedir.

   Hafıza pil ömrü 10 yıl üzerindedir.